Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik… centrum edukacyjne regionu

centrum edukacyjne regionuW wyniku transformacji ekonomicznej, Rybnik przekształcił się w ważny ośrodek edukacyjny całego regionu. Szkolnictwo w tym mieście reprezentuje wszystkie poziomy edukacji, dając tym samym młodzieży szansę na ukończenie wymarzonego kierunku studiów i realizację planów zawodowych. Obecność uczelni wyższych podniosło znaczenie miasta, które w tej chwili przyciąga chętnych na studia nie tylko z regionu, ale również z całej Polski. Stworzone na terenie dawnego szpitala miasteczko akademickie przyjmuje corocznie 5000 studentów, kształcących się na kierunkach technicznych, humanistycznych i ekonomicznych. W Zespole Szkół Wyższych w Rybniku, który tworzą filie Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach panuje wyjątkowa atmosfera, sprzyjająca rozwojowi intelektualnemu. Szkoły wyższe w Rybniku stanowią dobrą przestrzeń dla młodych, ambitnych i pomysłowych ludzi, chcących połączyć teoretyczną wiedzę z praktyką. Na terenie kampusu funkcjonuje Laboratorium Technologii Przemysłowych, Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, którego zadaniem jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Placówki edukacyjne w Rybniku