Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik… środowisko to priorytet

środowisko to priorytetRybnik jest miastem o głębokiej świadomości ekologicznej. W swoich działaniach kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, dlatego tak ważne miejsce w życiu miasta zajmuje ochrona środowiska. Rybnik podejmuje kwestie związane z segregacją odpadów, oszczędnością energii, racjonalnym gospodarowaniem wodą. O odniesionych na tym polu sukcesach świadczy uporządkowana gospodarka ściekowa, zadbane otoczenie, rozwinięty system segregacji odpadów, będący przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego. Dla poprawy stanu czystości powietrza, Rybnik oferuje mieszkańcom dofinansowania do instalacji solarnych, które w dużym stopniu obniżają emisję CO².

więcej…

Aby uświadomić mieszkańcom wagę problemów ekologicznych, miasto prowadzi liczne akcje promujące ekologiczny styl życia.

W ramach tych działań powstał rybnicki internetowy serwis ekologiczny, informujący i kształtujący proekologiczne postawy mieszkańców (www.zielonyrybnik.pl). Do stałego repertuaru ekologicznych wydarzeń należą również "Dni Ziemi, Wody i Powietrza", "Dni Promocji Ochrony Środowiska" oraz ogólnopolska akcja "Sprzątanie Świata".

Obszar powierzchni parków i zieleńców w aglomeracji rybnickiej w latach 2002-2009