Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik… uskrzydlony biznes

uskrzydlony biznes Tereny inwestycyjne w Rybniku posiadają atrakcyjny kontekst przestrzenny. Obok dróg krajowych i autostrad A1 i A4, obszary te sąsiadują z płytą lokalnego lotniska. Występowanie na jednym terenie transportu lotniczego i drogowego stwarza możliwości do uruchomienia w przyszłości korytarza transportowego, zapewniającego sprawne łączenie różnych rodzajów transportu. Fakt ten zyskuje tym większe znaczenie, w kontekście planowanej modernizacji, mającej na celu rozbudowę lotniska i przystosowanie go do funkcji biznesowych.

Obecnie lotnisko w Rybniku (kod ICAO: EPRG) ma status lotniska lokalnego o kodzie referencyjnym 2, z lądowiskiem dla helikopterów. W przyszłości będzie ono posiadać dwa pasy startowe oraz rozbudowaną infrastrukturę okołolotniskową. Poza obsługą ruchu biznesowego, lotnisko będzie zasilać bazę lotnisk o podobnym charakterze w kraju i za granicą, zlokalizowanych w promieniu 2500 km.