Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

wczoraj… realizacja obiektów sportowych

realizacja obiektów sportowychW Rybniku od kilku lat prowadzone są konsekwentnie działania, mające zapewnić w mieście doskonałe warunki do rozwijania wielu dyscyplin sportowych. Miasto rozwija infrastrukturę sportową, realizując kompleksowo wyposażone obiekty, służące zarówno amatorom, jak i profesjonalistom. Zgodnie z tym kierunkiem w ostatnim czasie oddano do użytku boiska sportowe, realizowane ze środków własnych, państwowych oraz funduszy unijnych. Efektem tych działań jest m.in. powstanie nowych 12 sal gimnastycznych na terenie miasta. Program ruszył w 2000 roku i miał na celu wyposażenie szkół w nowoczesne sale, umożliwiające uczniom realizację sportowych talentów. W ten sposób miasto pragnie kultywować wśród dzieci i młodzieży zdrowy model życia i zamiłowanie do ruchu. Nowo wybudowane sale, to najnowocześniejsze obiekty tego typu w regionie, dostosowane architektonicznie do budynków macierzystych szkół. Wyposażone są w niezbędne zaplecze - szatnie, sanitariaty z prysznicami oraz pomieszczenia służące do przechowywania sprzętu.

Prestiżową inwestycją, zakładającą stworzenie kompleksowej bazy sportowo-rekreacyjnej jest projekt realizowany w centrum Rybnika. Modernizacja i rozbudowa istniejącego w mieście kąpieliska „Ruda” przewiduje połączenie funkcji komercyjnych z wypoczynkowymi. Zajmujący powierzchnię 50 ha kompleks „Ruda” ma szansę stać się ważnym ośrodkiem sportowym o międzynarodowym znaczeniu.