Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

wczoraj… modernizacja przestrzeni miejskiej

modernizacja przestrzeni miejskiejPrzestrzeń miejska Rybnika umiejętnie łączy nowoczesne rozwiązania z historycznymi uwarunkowaniami zabudowy miasta. Efektem tych zrównoważonych relacji jest galeria handlowa Focus Mall, powstała na terenie dawnego rybnickiego browaru. Projekt umiejętnie połączył nowoczesną architekturę centrum handlowego ze Słodownią - jedynym zachowanym budynkiem XIX-wiecznego browaru. Włączając zabytkowy fragment browaru do tętniącej życiem galerii, wyeksponowano aspekt historyczny miasta, nadając mu nowe znaczenie w komercyjnej przestrzeni.

więcej…

Galeria Focus Mall stanowi ważny komponent przestrzenny Placu Wolności, który po modernizacji uzyskał reprezentacyjną funkcję w mieście. W wyniku przebudowy, przeprowadzonej w latach 2006-2007, obszar placu otrzymał czytelny i logiczny układ urbanistyczny, wpisujący się w całokształt przestrzeni miejskiej Rybnika. Koncepcja swoim zasięgiem obejmowała Plac Wolności ze schodami w kierunku Rybnickiego Centrum Kultury, pasażem w kierunku Rynku oraz bryłę galerii Focus Mall. Poprzez wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak fontanny i kaskady wodne połączono najważniejsze przestrzenie publiczne w mieście, tworząc jednocześnie estetyczną oprawę dla głównych osi komunikacyjnych i widokowych Rybnika. Sam Plac stanowi zwarty kwartał ograniczony z jednej strony ulicą z drugiej – pierzeją miejskich kamienic. Różnicując kolor materiałów, użytych do nawierzchni placu wyodrębniono ciągi piesze i samochodowe. Obecność ławek, kwietników, elementów oświetlenia oraz wysokiej zieleni sprzyja koncentracji mieszkańców, którzy chętnie odwiedzają to miejsce, pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie z parkiem rozrywki Focus.