Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

dziś… infrastruktura drogowa

infrastruktura drogowaAglomeracja rybnicka jest położona przy węźle międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, łączących wschód z zachodem i północ z południem kontynentu. Taka lokalizacja determinuje rozwój infrastruktury drogowej, której celem jest stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji regionu zachodniego województwa śląskiego. Obecnie Rybnik koncentruje się na drogach łącznikowych z autostradami A1 i A4. W trakcie przygotowania do budowy znajduje się rybnicki odcinek Pszczyna - Racibórz, będący ważną arterią komunikacyjną o dużym znaczeniu dla południowej części województwa śląskiego.

więcej…

Dla usprawnienia organizacji ruchu na terenie miasta rozpoczęto budowę Obwodnicy Północnej, której zadaniem jest odciążenie tranzytu, przechodzącego przez centralne dzielnice miasta. Rozbudowa dróg odbywa się również w Rybnickiej Strefie Przemysłowej, co stanowi szczególne udogodnienie dla inwestorów.

Aby podnieść standard dróg, Rybnik przeprowadza modernizacje nawierzchni jezdni oraz innych elementów infrastruktury, takich, jak mosty i wiadukty. Remonty dróg przeprowadzane są również w ścisłym centrum, co ma na celu uatrakcyjnienie leżących w pobliżu terenów inwestycyjnych. Wewnętrzny układ komunikacyjny Rybnika usprawniają także kolejne skrzyżowania o ruchu okrężnym, tak charakterystyczne dla tego miasta.