Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

dziś… rewitalizacja rybnickich dzielnic

rewitalizacja rybnickich dzielnicDbając o zrównoważony rozwój wszystkich części miasta, Rybnik dokonuje rewitalizacji dzielnic, uwzględniając przestrzenny, gospodarczy i społeczny aspekt tego procesu. Aby zachować wyjątkowy charakter dziedzictwa materialnego tych miejsc miasto podejmuje liczne działania modernizacyjne, remontowe i konserwatorskie, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Rewitalizację podjęto m.in. w dzielnicy Boguszowice. Jej zakres obejmował modernizację basenu i hali widowiskowo-sportowej oraz stworzenie łącznika pomiędzy tymi obiektami. Dzięki tym zmianom na terenie Rybnika powstaje kolejny nowoczesny kompleks sportowy, wpisujący się w całościowy program rozwoju miasta.

więcej…

Rewitalizacji poddano również budynki osiedlowe w dzielnicy Paruszowiec-Piaski oraz historyczne kamienice w centrum miasta. Dbając o wspólny interes miasta i mieszkańców, Rybnik oferuje właścicielom zabytkowych kamienic ulgi podatkowe, zachęcające ich do przeprowadzania remontów i modernizacji.

Rybnik wspiera inicjatywy ożywienia „zapomnianych” części miasta, nie tylko za pomocą remontów, ale również przedsięwzięć kulturalnych. Takie działania przeprowadza się w centrum miasta poprzez kulminację wydarzeń artystycznych na ulicach, uchodzących za mało atrakcyjne. Nadając tym miejscom nowe funkcje, miasto wpływa na ich ożywienie, co bezpośrednio przekłada się na rozwój ekonomiczny tych obszarów, a także prawidłowe relacje społeczne, zapobiegające różnego typu wykluczeniom i społecznej marginalizacji.