Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

jutro... Inwestycje Hallera - rynek na "bis"

inwestycje Hallera - Rynek na bisW bezpośrednim sąsiedztwie rybnickiego rynku, pomiędzy ulicami Generała Hallera, Raciborską i rzeką Nacyną, znajduje się atrakcyjny teren usługowy, który obecnie użytkowany jest jako parking. Działka o pow. 1,4899 ha jest docelowo przeznaczona pod usługi komercyjne. Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada utworzenie na tym obszarze nowego kwartału miejskiego, tzw. drugiego rynku, z dużym, ogólnodostępnym wnętrzem urbanistycznym. Wzdłuż nadbrzeża rzeki planowana jest droga średnicowa centrum miasta, która na odcinku przylegającym do projektowanego kwartału będzie pełnić funkcję bulwaru.

więcej…

W ramach koncepcji przewiduje się budowę parkingu podziemnego, umożliwiającego dostęp do zlokalizowanych w dolnych kondygnacjach usług z dwóch poziomów: najniższego z poziomu ulicy, wyższego z poziomu placu. Pozostałe kondygnacje zostaną przystosowane na potrzeby przestrzeni handlowo-usługowych i biurowych. Górna kondygnacja zawiera wnętrza mieszkalne.

Koncepcja architektoniczna o nazwie „Rynek Bis” prezentuje potencjał terenu i możliwości jego zagospodarowania w ramach wzmocnienia społecznych i komercyjnych funkcji głównej części miasta.