Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik… transformacja - miasto odkryte na nowo

miasto odkryte na nowoOkres ostatnich 20 lat był dla Rybnika czasem ważnych przemian. Na początku lat 90. węgiel kamienny, traktowany jako główny surowiec strategiczny dla rozwoju gospodarczego miasta, utracił swoje kluczowe znaczenie. Podobnie jak we Francji, Niemczech, czy Wielkiej Brytanii, pojawiła się konieczność restrukturyzacji, która sprowadziła się do likwidacji znacznej liczby kopalń i zakładów przemysłowych.

więcej…

Paradoksalnie, działania restrukturyzacyjne wywołały szereg pozytywnych następstw, które nadały Rybnikowi nowe oblicze. Z miasta o charakterze typowo przemysłowym, Rybnik przekształcił się w nowoczesny organizm o profilu edukacyjno-usługowo-administracyjnym. Na jego terenie pojawiły się liczne przedsiębiorstwa sektora prywatnego, które stworzyły nowe miejsca zatrudnienia, dynamizując w ten sposób lokalny rynek pracy. Obecnie Rybnik pozostaje w fazie intensywnego rozwoju, obejmującego nie tylko gospodarkę, ale również infrastrukturę drogową, kulturę i edukację. Miasto, adaptując się do nowych warunków ekonomiczno-politycznych, wykorzystało swoje cenne atuty, dotychczas przysłonięte przez przemysł górniczo-hutniczy. Transformacja ekonomiczna Rybnika pozytywnie wpłynęła również na sytuację materialną mieszkańców.

Dawny charakter przemysłowy Rybnika jest widoczny w pozostałościach industrialnej architektury. To właśnie założenia kopalniane, szyby górnicze i wieże wyciągowe, pełnią ważny element krajobrazowy Rybnika. Świadczą również o wielu możliwościach tego ośrodka miejskiego, który wzorcowo przeszedł okres gospodarczej transformacji.

Średnie wynagrodzenie mieszkańca Rybnika w latach 2003-2010