Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik… miasto z wizją

miasto z wizjąRybnik konsekwentnie realizuje zamierzone cele. Posiadając własną wizję rozwoju, miasto wykazuje dużą motywację w przeprowadzaniu różnego typu przedsięwzięć. W podejmowanych inicjatywach zaznacza się wysoki poziom motywacji oraz profesjonalizm, który warunkuje powodzenie biznesu.

Konkretna wizja przyświeca również terenom inwestycyjnym. Przygotowane na zlecenie Urzędu Miasta przykładowe koncepcje zagospodarowania starają się odpowiadać potrzebom inwestorów, a jednocześnie wpisują się w ogólną strategię rozwoju Rybnika.