Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

wczoraj… Zespół Szkół Wyższych w Rybniku

Zespół Szkół Wyższych w RybnikuPojawienie się w Rybniku wyższych uczelni w głównej mierze zaważyło na zmianie wizerunku miasta. Inwestycja ta należy do najważniejszych sukcesów miasta, która zadecydowała o jego aktualnej pozycji. Bezpośrednio przyczyniła się również do wzrostu potencjału edukacyjnego, naukowo-badawczego i kulturalnego regionu.

więcej…

Zespół Szkół Wyższych powstał w centrum Rybnika, na terenie wielohektarowego kompleksu poszpitalnego przy ul. Rudzkiej. Rewaloryzację obiektu, połączoną z przekształceniem go w ośrodek akademicki zrealizowano w latach 1999-2002. Koncepcja projektu zakładała umiejętne połączenie walorów przedwojennej architektury z formami współczesnymi, inspirowanymi jednakże elewacjami poprzedniej epoki. W ten sposób powstało nowoczesne centrum kształcenia, które w swej przestrzennej strukturze silnie tkwi w pierwotnej wersji budynków. Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu terenu, kampus tworzy wyjątkowe miejsce, sprzyjające zdobywaniu wiedzy. Pracownicy oraz studenci mają do dyspozycji nowoczesne aule, punkty biblioteczne oraz wyposażone w najnowszy sprzęt pracownie komputerowe. Ważną rolę w kształtowaniu spójnej przestrzennej całości odgrywa obszar zieleni, przylegający do rzeki Nacyny, obecnie należący do przestrzeni miejskiej. Teren Zespołu wyposażony jest w parkingi, ścieżki spacerowe, ławki, a także estradę, wykorzystywaną podczas koncertów i wydarzeń artystycznych. Co ważne, kompleks jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Oryginalność Kampusu zdobyła uznanie nie tylko jego użytkowników. Projekt otrzymał nagrodę Grand Prix Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie architektonicznym, zorganizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Stowarzyszenie Architektów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną województwa śląskiego.