Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Lokalizacja

Lokalizacja Rybnika na tle Polski i województwa śląskiego.

Rybnik jest jednym z najbardziej innowacyjnych i ekonomicznie rozwiniętych miast w Polsce. Szerokie możliwości inwestycyjne, dostępność komunikacyjna, wysoka jakość rynku pracy, sprzyjający klimat społeczny oraz profesjonalnie przygotowana infrastruktura techniczna – to najważniejsze atuty Rybnika, które skutecznie przyciągają zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów.

więcej…

O atrakcyjności inwestycyjnej Rybnika decyduje przede wszystkim jego lokalizacja. Miasto położone jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, na szlaku autostrad A1 i A4, a od granicy czeskiej dzielą je zaledwie 24 km. Dogodne położenie miasta w obrębie transeuropejskich korytarzy transportowych nadaje mu więc strategiczne znaczenie dla handlu i wymiany w kontekście europejskim. Duży potencjał komunikacyjny Rybnika kształtuje także gęsta sieć dróg lokalnych oraz węzeł kolejowy, stanowiący fragment rozbudowanego systemu polskich linii kolejowych. Dodatkowo infrastrukturę komunikacyjną Rybnika poprawi, planowana na najbliższe lata, rozbudowa lotniska biznesowego.

Korzystając z takiej dostępności komunikacyjnej, na terenie miasta lokują swój kapitał firmy, reprezentujące różne gałęzie przemysłu i usług. Koloryt biznesowy Rybnika tworzą przedsiębiorstwa z branży energetycznej, maszynowej, logistycznej, transportowej, górniczej, a także firmy oferujące zaawansowane technologie informatyczne. Ich obecność stwarza korzystne otoczenie biznesowe dla kolejnych inwestorów. Warto zaznaczyć, że sukces rybnickich przedsiębiorców w dużej mierze determinuje zaangażowanie władz samorządowych, dokładających wszelkich starań, aby stworzyć w Rybniku optymalne warunki dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

Miasto Rybnik wspiera przedsiębiorców na każdym etapie inwestycji, począwszy od poszukiwania odpowiedniego gruntu, poprzez rekrutację wykwalifikowanych pracowników, aż do uruchomienia inwestycji. Aby zapewnić inwestorom znakomicie przygotowaną i kompetentną kadrę inżynierów i specjalistów, miasto współpracuje z obecnymi w Rybniku licznymi ośrodkami kształcenia i renomowanymi szkołami wyższymi takimi jak Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny czy Politechnika Śląska, które kształcąc reagują na potrzeby lokalnego rynku pracy i profilu działalności przedsiębiorstw. Wyspecjalizowany kapitał ludzki dostarcza również dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe, którego program jest ściśle zintegrowany z uwarunkowaniami społecznymi i gospodarczymi miasta. W ten sposób przedsiębiorcy mają do dyspozycji wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą, a proces rekrutacyjny, we współpracy z lokalnym urzędem pracy, przebiega szybko i efektywnie, przyspieszając jednocześnie start inwestycji.

Odległości w linii prostej między Rybnikiem a wybranymi stolicami europejskimi:

Bratysława - 242 km
Wiedeń - 264 km
Warszawa - 293 km
Praga - 295 km
Budapeszt - 292 km
Berlin - 448 km
Berno - 891 km
Amsterdam - 985 km
Paryż - 1179 km
Oslo - 1199 km
Londyn - 1322 km
Madryt - 2039 km