Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik przeżywa obecnie swój złoty wiek. Coraz częściej jest wymieniany jednym tchem z najważniejszymi polskimi miastami, pozyskującymi najskuteczniej inwestorów. Co jest głównym motorem tych zmian?

Niewątpliwie za sukcesem miasta stoi: otwartość władz na oczekiwania inwestorów, aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący całe miasto, opieka nad inwestorem od etapu wyszukiwania gruntu pod inwestycję aż do momentu zakończenia jej realizacji. Obsługą inwestorów zajmuje się jedna osoba wyznaczona do tej funkcji, co znacznie ułatwia uzyskanie konkretnych informacji oraz podnosi efektywność poszukiwań inwestorskich. Inwestorów przyciąga również dobra infrastruktura techniczna (uzbrojone tereny inwestycyjne) oraz kapitał ludzki.

więcej…

W strefach przemysłowych aglomeracji śląskiej jest coraz ciaśniej. Jak sytuacja wygląda w Rybniku?

Na terenie Rybnika posiadamy dwa duże obszary przeznaczone pod działalność przemysłową. Grunty te oferują ciekawe możliwości inwestycyjne. Jeden z nich, położony w sąsiedztwie Elektrowni Rybnik S.A., wchodzi w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która stwarza możliwość uzyskania specjalnych ulg inwestycyjnych. Na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną zostały już zrealizowane inwestycje, które z powodzeniem rozpoczęły produkcję. Drugi z terenów położony jest w sąsiedztwie lotniska oraz autostrady A1.

Rybnik należy do nielicznych miast, które posiadają tereny inwestycyjne w ścisłym centrum. Jakie emocje wśród inwestorów wzbudzają te tereny?

Tereny położone w centrum miasta cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. Mając to na uwadze zostały przygotowane wstępne koncepcje zagospodarowania tych dwóch terenów w centrum miasta. Tereny te świetnie nadają się pod budowę takich obiektów jak: hotele, centra biznesowe, centra usług i handlu.


Iwona Kowalska-Nawrocka
Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej UM Rybnik