Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Inwestuj w Rybniku bez podatku!

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów oraz mając na uwadze zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta, władze Rybnika przyjęły uchwałę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla inwestycji, których realizacja rozpocznie się przed dniem 31 grudnia 2013 r.:

Kryteria udzielania zwolnień*:

Wysokość nakładów inwestycyjnych Okres zwolnienia Termin zakończenia inwestycji
1.000.000.000,00 zł 9 lat do 31 grudnia 2018 r.
100.000.000,00 zł 3 lata do 31 grudnia 2017 r.
30.000.000,00 zł 2 lata do 31 grudnia 2016 r.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczą nowowybudowanych budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz związanych z nimi nowonabytych gruntów, stanowiących nowe inwestycje.

*Zwolnienia od podatku nie obejmą:

  • inwestycji związanych z działalnością handlową, której powierzchnia sprzedażowa przekracza 1.000 m2,
  • inwestycji związanych z działalnością bankową,
  • inwestycji związanych z prowadzeniem i obsługą stacji paliw.

Podstawa zwolnień podatkowych: Uchwała Nr 137/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście Rybniku.

Szczegóły dotyczące zwolnień podatkowych oraz treść uchwały na stronie: www.rybnik.eu (zakładka: Oferta inwestycyjna).