Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik… dobry partner w biznesie

dobry partner w biznesieProces intensywnego rozwoju Rybnika jest wspierany przez aktywny udział władz samorządowych. Dzięki obserwacji zachodzących zmian oraz zbiorowych potrzeb wspólnoty, samorząd prowadzi skuteczną politykę, która spełnia oczekiwania mieszkańców oraz podmiotów prywatnych, inwestujących w Rybniku. Trafne decyzje, efektywne działanie, właściwe reakcje na zmienne otoczenie w dużej mierze przyczyniły się do pomyślnie zakończonej transformacji.

więcej…

Efektywność pracy władz samorządowych Rybnika jest wyjątkowa na tle całego kraju. Świadczą o tym rankingi, wysoko oceniające umiejętność pozyskiwania funduszy unijnych, miejskie inwestycje oraz dobrze realizowany budżet miasta. Rybnik jest także oficjalnym samorządowym partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, gromadzącego najpoważniejsze środowisko decydujące o rozwoju regionów i Europy.

Mając na uwadze dobro miasta, samorząd poszukuje wspólnego dialogu z przedstawicielami środowiska inwestorskiego, sprowadzając procedury administracyjne do niezbędnego minimum. Skuteczna komunikacja na linii Urząd Miasta - Inwestor jest ważnym elementem strategii rozwoju Rybnika, dlatego władze stawiają przede wszystkim na dyskusję o problemach i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Samorząd miasta Rybnika zapewnia przedsiębiorcom administracyjne wsparcie, stwarzając tym samym przychylną przestrzeń do realizacji inwestycji. Nowoczesność i otwartość urzędu oraz gwarancja partnerskiej współpracy zachęcają do lokowania kapitału w tym mieście, które daje inwestorom optymalne warunki rozwoju.

nagrody, wyróżnienia, tytuły dla Rybnika