Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik na billboardach i w prasie!

Od 1 czerwca, w ramach kampanii reklamowej Rybnik… miasto wysokich lotów, startuje 2 - tygodniowa akcja outdoorowa, wspierająca promocję rybnickich terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części miasta.

Billboardy znajdują się w największych polskich aglomeracjach – Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie oraz w wybranych miastach GOP. Świetna lokalizacja w centrach miast oraz odpowiednio oświetlone nośniki zapewniają dobrą widoczność billboardów, które działając już znanym hasłem i dobrze konotowaną kreacją graficzną, utrwalają u odbiorców elementy kampanii i zachęcają do głębszej analizy oferty inwestycyjnej.

Równolegle z kampanią billboardową realizowana jest promocja prasowa rybnickich terenów inwestycyjnych. Reklamę prasową kampanii reklamowej Rybnik… miasto wysokich lotów można znaleźć w najpopularniejszych wśród biznesmenów tytułach prasowych, takich jak „Forbes”, „Newsweek” i „Puls Biznesu”.