Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rating Rybnika na poziomie A+(pol)

Na początku lipca 2012 r. agencja Fitch Ratings podniosła krajowy rating długoterminowy Rybnika z „A(pol)” do „A+(pol)”. Decyzję o podniesieniu oceny uzasadniono dobrymi wynikami budżetowymi miasta, dobrym zarządzaniem strategicznym i finansowym, a także wysokimi dochodami majątkowymi.

W raporcie wskazano, że Rybnik posiada wysoką zdolność do finansowania inwestycji, a jego zadłużenie maleje, co jest zasługą sprawnej polityki samorządu miejskiego. W 2011 r. nadwyżka operacyjna wyniosła 73 mln zł, tj. 13,7% dochodów operacyjnych, a wartość ta prawie trzykrotnie przewyższyła obsługę długu. Jednocześnie Fitch prognozuje dalszy spadek zadłużenia, które w 2014r. będzie stanowić ok. 10% dochodów bieżących (21% na koniec 2011r.).

Aby utrzymać aktualny poziom, Rybnik generuje nadwyżki operacyjne, co w połączeniu z utrzymaniem wysokich wolnych środków na rachunkach miasta umożliwia współfinansowanie kolejnych inwestycji, realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Rozważna polityka finansowa władz miasta oraz ścisła kontrola wydatków to pozytywny czynnik w strategii ratingowej Rybnika, dzięki której miasto z powodzeniem realizuje kolejne zadania.

Źródło: www.rybnik.eu