Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik… stąd wszędzie blisko

stąd wszędzie bliskoSilna pozycja ekonomiczna Rybnika jest zasługą dobrej lokalizacji względem głównych dróg. Skomunikowany z autostradą A1 i A4, leży na trasie IV transeuropejskiego korytarza transportowego. Miasto zapewnia dobre połączenie zarówno z południem, jak i północą kraju. W swojej infrastrukturze drogowej Rybnik posiada obwodnice oraz ronda, zapewniające lepszą przepustowość i płynność ruchu. Miasto dokonuje ciągłej rozbudowy i modernizacji sieci dróg, zwiększając tym samym bezpieczeństwo i komfort kierowców. Spośród najważniejszych inwestycji drogowych należy wymienić budowę Rybnickiej Obwodnicy i przebudowę Drogi Krajowej DK 78, na którą Rybnik uzyskał maksymalną wysokość dofinansowania 85% wartości inwestycji ze środków unijnych.

więcej…

Rybnik przygotowuje się również do rozbudowy portu lotniczego. Miasto jest w trakcie opracowania projektu budowy lotniska, łączącego funkcje biznesowe ze sportowo-transportowymi. Jego powstanie jest naturalną konsekwencją rozbudowy transportowej infrastruktury miasta. Projekt budowy lotniska biznesowego stanowi jeden z elementów całościowej koncepcji zagospodarowania terenu, obejmującego swym zasięgiem strefę ekonomiczną oraz drogę ekspresową, skomunikowaną z autostradą A1. Dobrze skoordynowana z lotniskiem infrastruktura drogowa oraz sąsiedztwo strefy przemysłowej gwarantują popyt na lotnicze usługi.