Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik… żywy ośrodek myśli europejskiej

żywy ośrodek myśli europejskiejRybnik to niezwykłe europejskie miasto, w którym spełniają się życzenia. Jego wyjątkowość została doceniona przez Radę Europy, która przyznała miastu trzy spośród czterech swoich najważniejszych wyróżnień: Dyplom Europejski, Flagę Honorową i Tablicę Honorową Rady Europy. Trofea przyznawane przez Radę Europy są ważnym narzędziem umacniania więzi między wszystkimi Europejczykami, a także promowania idei europejskiej. W tym względzie Rybnik wielokrotnie potwierdził swoje zaangażowanie w propagowaniu myśli europejskiej i podejmowaniu inicjatyw w integrowaniu europejskich miast.

więcej…

Rybnik jest miejscem otwartym i przyjaznym, toteż z łatwością nawiązuje partnerską współpracę z miastami europejskimi. Posiada bliskie kontakty z miastami Francji, Niemiec, Irlandii Północnej, Ukrainy, Litwy, Czech, Grecji i Węgier. Najstarsza umowa partnerska została podpisana w 1961 roku z francuskim miastem Saint Vallier. Była to zarazem pierwsza w Polsce umowa zawarta z miastem spoza „żelaznej kurtyny”. Dzisiaj Rybnik nie tylko korzysta z doświadczeń swoich zagranicznych partnerów, ale również udziela rad, jak skutecznie ożywić rozwój miasta. Rybnik bierze czynny udział w projektach o zasięgu europejskim, promując wspólne dziedzictwo kulturowe Starego Kontynentu. Miasto osiąga również duże sukcesy w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Według ogólnopolskich rankingów, Rybnik znajduje się w czołówce miast, które najskuteczniej pozyskują europejskie fundusze na realizację projektów na terenie miasta.

Wysokość pozyskanych funduszy unijnych przypadających na jednego mieszkańca